ข้อมูลเรือตกปลา ตกหมึก
  • 23 August 2019
  • 1,079
  • 0
เรือพิมพาทัวร์ 2 จุผู้โดยสารได้ 100 ท่าน ความแรงของเครื่องยนต์ 315 แรงม้า ยาว 18 เมตร  กว้าง 3.50 เมตร การ...
อ่านต่อ