ตกปลา ตกหมึก (FISHING AND SQUID FISHING)
  • 23 August 2019
  • 1,573
  • 0
โปรแกรมตกปลาน้ำลึก (ตกบริเวณเกาะไผ่)Deep sea fishing (at koh pai) 1ทริบ ไม่เกิน 9 ท่าน(Not over 9 persons/trip) ...
อ่านต่อ