ข้อมูลเรือตกปลา ตกหมึก

เรือพิมพาทัวร์ 2

จุผู้โดยสารได้ 100 ท่าน

ความแรงของเครื่องยนต์ 315 แรงม้า

ยาว 18 เมตร  กว้าง 3.50 เมตร

การดูแล เรา จะ ตรวสสอบ สภาพเรือ ทุกครั้ง ก่อน ออก เดิน ทางเพื่อ ความ ปลอดภัยของท่าน

บรรยากาศ บน เรือ พิมพาทัวร์ 2

 

 

เรือ พิมพาทัวร์  4

จุผู้โดยสารได้ 40 ท่าน

ความแรงของเครื่องยนต์ 330 แรงม้า

ยาว 18 เมตร กว้าง 3เมตร

การดูแลรักษา เราจะตรวสสอบสภาพ เรือ ทุกครั้ง ก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของท่าน

ภาพถ่ายภายในเรือ  เราจะเอามาไห้ดูเร็วๆๆนี่*-*